સાંસદ મોહનભાઇના અંતિમ દર્શને લોકોની ભારે ભીડ

janmanch daman

22 ਹਜ਼ਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼8

  ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 11 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ਟਿੱਪਣੀਆਂ

  1. Atul p

   Om shanti

  2. Patel kishor

   Om shanti💐💐👏🏻👏🏻😥😥😥

  3. Rupesh .G. Waghmare

   santi om

  4. Uravashi Patel

   Om shanti jai hind

   1. sumitra dalvi

    OmShanti hi bhagvan Amana jivane Santi aape .

  5. Nayana Patel

   Om santi 😔😔🙏🙏

  6. Devang Maroliwala

   om santi

  7. Shankar Choudhary

   Om shanti

  8. Sachin Mathure

   Om santi

  9. Pinku Mitna

   Om santi sir

  10. deven bhandari

   🕉️ Shanti

  11. Gayatri Patel

   Om Shanti 🙏🙏🙏

  12. Piyu’s Vlog

   Om shanti

  13. ASHWIN JADAV

   om shanti

  14. Payal Patel

   Om santi 😢😢

   1. sumitra dalvi

    Om Shanti 😭😭😭😭😭😭 bhagvan Amana jivane sukhi rakhajo.halelluya.

  15. Vinookumar Sachania

   ॐ શાંતિ ।