3వ ఓవర్లో పృథ్వీ షా కి ఇలా జరగడంపై అందరిముందు షమీ చేసిన పనికి మొత్తం|| PKBS vs DC IPL latest updates

local telugu

50 ਹਜ਼ਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼14

    ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 9 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

    ਟਿੱਪਣੀਆਂ